ชิวิตของผู้หญิงคนนี้แสนจะลำบาก กว่าจะมามีวันนี้ได้ก็แทบเลือดตากระเด็น ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่การเริ่มตเนชิวิตใหม่เท่านั้นเองค่ะ